Przyłącza rurowe

Osprzęt

Temperatura cieczy
0 .. 120 °C
p max
16 bar