Armatura odcinająca i odpowietrzająca

Osprzęt

p max
40 bar