Stożek kołnierzowy

Stożek kołnierzowy służy jako stożek rozprężny do wypełniania szczelin w rurociągach odcinków wody i ścieków.

Produkt może nie być sprzedawany w Twoim kraju