AFG

Typoszereg mieszadeł z przekładnią planetarną, Grundfos AFG przeznaczony do cieczy o niskiej i średniej lepkości. Zakres mocy silników 1.5 do 7.5 kW

Produkt może nie być sprzedawany w Twoim kraju