AMD

Nadaję się do:
  • Woda brudna i ścieki

Mieszadła szybkoobrotowe z napędem bezpośrednim Grundfos AMG przeznaczony do cieczy o małej i średniej lepkości.

Temperatura cieczy
0 .. 40 °C