SFG

Mieszadła wolnoobrotowe Grundfos typu SFG przeznaczone są do mieszania cieczy tj. utrzymania w ruchu cieczy o niskiej lepkości do średniej.Przeznaczone są do dużych objętości.Wyposażone są w silniki o mocy 0,7 do 8,0 kW

Temperatura cieczy
0 .. 60 °C