BMSX

Nowe moduły ciśnieniowe BMSX przeznaczone do instalacji odsalania wody morskiej i słonawej