LC 231

Nadaję się do:
 • CIP/SIP
 • Chłodzenie
 • Odsalenie
 • Ługowanie w złożu
 • Mycie i czyszczenie
 • Regulacja temperaturowa
 • Systemy kotłów przemysłowych
 • Ogrzewanie przemysłowe
 • Zasilanie w wodę
 • Uzdatnianie wody
 • Woda brudna i ścieki
 • Ponowne wykorzystanie wody
 • Uzdatnianie wody pitnej
 • Ujęcie wód powierzchniowych
 • Dystrybucja wody
 • Ochrona przeciwpowodziowa
 • Oczyszczanie ścieków
 • Transport ścieków

Sterowniki pomp LC 231 są przeznaczone do sterowania poziomem, monitorowania i ochrony instalacji pompowych, składających się z jednej lub dwów pomp z rozruchem bezpośrednim (DOL)do 12A. LC 231 ma wbudowane zabezpieczenie silnikowe i pomiar natężenia prądu.