LC 241

Nadaję się do:
 • CIP/SIP
 • Chłodzenie
 • Odsalenie
 • Ługowanie w złożu
 • Mycie i czyszczenie
 • Regulacja temperaturowa
 • Systemy kotłów przemysłowych
 • Ogrzewanie przemysłowe
 • Zasilanie w wodę
 • Uzdatnianie wody
 • Woda brudna i ścieki
 • Ponowne wykorzystanie wody
 • Uzdatnianie wody pitnej
 • Ujęcie wód powierzchniowych
 • Dystrybucja wody
 • Ochrona przeciwpowodziowa
 • Oczyszczanie ścieków
 • Transport ścieków

Sterowniki poziomu LC 241 oferują szeroki zakres funkcji dla instalacji ściekowych, monitorowania i sterowania jedną lub dwiema pompami do 72 A. LC 241 to modułowy układ sterowania zamknięty w metalowej lub plastikowej obudowie i dostosowany do Twoich potrzeb.