Selcoperm

Nadaję się do:
  • Dezynfekcja wody

System elektrochlorowania Selcoperm SES wytwarza roztwór podchlorynu sodowego w procesie elektrolizy roztworu chlorku sodu