Selcoperm

System elektrochlorowania Selcoperm SES wytwarza roztwór podchlorynu sodowego w procesie elektrolizy roztworu chlorku sodu

Temperatura cieczy
0 .. 20 °C