Audyt energetyczny

Grundfos Pump Audit to serwis doradczy, który w kilku krokach przedstawi fakty dotyczące wydajności procesu pompowania. Audyt pompowy bazuje na rzeczywistych, nieinwazyjnych pomiarach rejestrowanych przez okres około 1-2 tygodni, w celu określenia profilu obciążenia instalacji. Na podstawie uzyskanych pomiarów wyznaczana jest sprawność obecnego układu i sugerowane zmiany w celu poprawy jego energochłonności.