Audyt energetyczny

Nadaję się do:
 • Klimatyzacja
 • Ogrzewanie
 • Podnoszenie ciśnienia
 • Woda brudna i ścieki
 • Sieci chłodnicze
 • Sieci ciepłownicze
 • Uzdatnianie wody pitnej
 • Ochrona przeciwpowodziowa
 • Nawadnianie
 • Chłodzenie
 • Odsalenie
 • Ogrzewanie przemysłowe
 • Obróbka skrawaniem
 • Zasilanie w wodę
 • Woda brudna i ścieki
 • Pobór wód gruntowych
 • Ujęcie wód powierzchniowych
 • Zaopatrzenie w wodę
 • Dystrybucja wody
 • Transport ścieków

Grundfos Pump Audit to serwis doradczy, który w kilku krokach przedstawi fakty dotyczące wydajności procesu pompowania. Audyt pompowy bazuje na rzeczywistych, nieinwazyjnych pomiarach rejestrowanych przez okres około 1-2 tygodni, w celu określenia profilu obciążenia instalacji. Na podstawie uzyskanych pomiarów wyznaczana jest sprawność obecnego układu i sugerowane zmiany w celu poprawy jego energochłonności.