Analiza energetyczna

Nadaję się do:
 • Klimatyzacja
 • Ogrzewanie
 • Podnoszenie ciśnienia
 • Sieci chłodnicze
 • Sieci ciepłownicze
 • Uzdatnianie wody pitnej
 • Nawadnianie
 • Chłodzenie
 • Ogrzewanie przemysłowe
 • Obróbka skrawaniem
 • Zasilanie w wodę
 • Pobór wód gruntowych
 • Ujęcie wód powierzchniowych
 • Zaopatrzenie w wodę
 • Dystrybucja wody

Podstawowe narzędzie optymalizacji energetycznej opracowane przez Grundfos w celu kalkulacji zużycia energii oraz emisji CO2 generowanych przez istniejące instalacje pompowe.