Roztwór siarkowodoru

Siarkowodór powoduje nieprzyjemny zapach i korozję w systemach kanalizacyjnych i może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia personelu obsługującego. Grundfos Hydrogen Sulphide Solution automatycznie monitoruje rzeczywiste pomiary wszystkich zdarzeń H2S w kanałach ściekowych i studzienkach. Na podstawie tych pomiarów zostaje znaleziona optymalna dawka i zastosowana w kolejnych dniach.

Produkt może nie być sprzedawany w Twoim kraju