Punkt Pomiarowy iGRID

Nadaję się do:
  • Sieci ciepłownicze

Punkt pomiarowy iGRID jest zazwyczaj instalowany w już istniejącej komorze zaworowej lub w studni. Termiczny generator elektryczny wykorzystuje różnicę temperatur zasilania i powrotu do wytworzenia wystarczającej energii do wysyłania danych. Zmierzone dane są przechowywane online i mogą być wykorzystywane do optymalizacji i sterowania siecią.

Produkt może nie być sprzedawany w Twoim kraju