Punkt Pomiarowy iGRID

Punkt pomiarowy iGRID jest zazwyczaj instalowany w już istniejącej komorze zaworowej lub w studni. Termiczny generator elektryczny wykorzystuje różnicę temperatur zasilania i powrotu do wytworzenia wystarczającej energii do wysyłania danych. Zmierzone dane są przechowywane online i mogą być wykorzystywane do optymalizacji i sterowania siecią.

Temperatura cieczy
0 .. 105 °C