iGRID Pit Measure Point

Punkty pomiarowe iGRID są umieszczane w strategicznych punktach sieci ciepłowniczej i na bieżąco monitorują wszystkie parametry pracy. Ciśnienie i temperatura zasilania i powrotu są stale monitorowane, a dane są przekazywane w sposób ciągły przez sieć komórkową. Parametry te można wykorzystać do regulacji ustawień pompy, a tym samym zoptymalizować dystrybucję ciepła według popytu w czasie rzeczywistym.

Produkt może nie być sprzedawany w Twoim kraju