iGRID Receiver

Odbiornik iGRID umożliwia systemom SCADA dostęp do danych przechowywanych w Grundfos Cloud. Dane w czasie rzeczywistym zebrane z innych urządzeń Grundfos iGRID, takich jak punkty pomiarowe, obejścia lub optymalizator temperatury iGRID, mogą być wykorzystywane przez systemy SCADA do sterowania i optymalizowania wydajności sieci ciepłowniczej.