IO 242

IO 242 dostarcza analogowe i cyfrowe sygnały wejściowe dla CU 241 i jest przeznaczone do montażu na szynie DIN oraz do użytku w panelach sterowania. Moduł pompy IO 242 jest używany razem ze sterownikami i modułami Grundfos.