• Poziome pompy z korpusem dzielonym

LSV

Nadaję się do:
 • Klimatyzacja
 • Ogrzewanie
 • Cyrkulacja ciepłej wody użytkowej w budynkach komercyjnych
 • Podnoszenie ciśnienia
 • Sieci chłodnicze
 • Sieci ciepłownicze
 • Uzdatnianie wody pitnej
 • Nawadnianie
 • Chłodzenie
 • Odsalenie
 • Ogrzewanie przemysłowe
 • Process liquids transfer
 • Industrial process water treatment
 • Ujęcie wód powierzchniowych
 • Dystrybucja wody

Grundfos LSV is a vertical, single-stage or double-stages, between bearings, split case pump. The axially split design allows easy removal of the top casing and access to the pump components without disturbing the motor or pipe work.

Produkt może nie być sprzedawany w Twoim kraju