Conex DIA-G-P i DIS-G-P

Urządzenie ostrzegające o wykryciu gazu