• Jednostopniowe, monoblokowe z wlotem osiowym

NB

Nadaję się do:
 • Klimatyzacja
 • Ogrzewanie
 • Cyrkulacja ciepłej wody użytkowej w budynkach komercyjnych
 • Podnoszenie ciśnienia
 • Sieci chłodnicze
 • Sieci ciepłownicze
 • Biopaliwo
 • Chłodzenie
 • Odsalenie
 • Ługowanie w złożu
 • Obróbka skrawaniem
 • Odwadnianie kopalni
 • Mycie i czyszczenie
 • Regulacja temperaturowa
 • Systemy kotłów przemysłowych
 • Ogrzewanie przemysłowe
 • Uzdatnianie wody pitnej
 • Nawadnianie
 • Dystrybucja wody
 • Oczyszczanie ścieków

Pompy monoblokowe z wlotem osiowym wg EN 733

Temperatura cieczy
-25 .. 120 °C
H max
177 m
Maks. przepływ
1398 m³/h
p max
16 bar