• Wielostopniowe, monoblokowe z wlotem osiowym i długim sprzęgłem

NKE

Nadaję się do:
 • Klimatyzacja
 • Ogrzewanie
 • Cyrkulacja ciepłej wody użytkowej w budynkach komercyjnych
 • Podnoszenie ciśnienia
 • Sieci chłodnicze
 • Sieci ciepłownicze
 • Mycie butelek
 • CIP/SIP
 • Chłodzenie
 • Odsalenie
 • Ługowanie w złożu
 • Obróbka skrawaniem
 • Odwadnianie kopalni
 • Filtracja
 • Regulacja temperaturowa
 • Systemy kotłów przemysłowych
 • Ochrona ppoż - instalacje przemysłowe
 • Ogrzewanie przemysłowe
 • Zasilanie w wodę
 • Uzdatnianie wody pitnej
 • Nawadnianie
 • Ujęcie wód powierzchniowych
 • Dystrybucja wody
 • Oczyszczanie ścieków

Pompy znormalizowane wg EN 733 z silnikiem MGE

Temperatura cieczy
-25 .. 120 °C
H max
162 m
Maks. przepływ
509 m³/h
p max
16 bar