PM 1

PM 1 to sterownik ciśnienia zaprojektowany do automatycznego sterowania włączaniem/wyłączaniem pomp Grundfos i innych pomp zasilających w wodę. PM 1 oferuje podstawowe funkcje sterowania, jak również zabezpieczenie przed suchobiegiem i alarm okresowy.

Temperatura cieczy
0 .. 60 °C