PS.R

PS.R jest formowaną rotacyjnie serią prefabrykowanych pompowni z polietylenu. Ten zakres jest dostępny z sumpą o średnicy od 500 mm do 1700 mm, z głębokością do 6m. Gama PS.R może być wyposażona w pompy ściekowe o mocy do 7,5 kW.