Zdalne sterowanie

Nadaję się do:
 • Ujęcie wód gruntowych
 • Uzdatnianie wody pitnej
 • Pobór wód gruntowych
 • Wodne systemy solarne
 • Ujęcie wód powierzchniowych
 • Dystrybucja wody
 • Ochrona przeciwpowodziowa
 • Oczyszczanie ścieków
 • Transport ścieków
 • Woda gruntowa do nawadniania
 • Pojenie żywego inwentarza
 • Woda powierzchniowa do nawadniania

Systemy zdalnego sterowania Grundfos używane do instalacji, monitorowania danych, informacji o błędach i konfiguracji pomp i systemów Grundfos za pośrednictwem połączeń radiowych lub IR.