SL1

Typoszereg zatapialnych pomp do ścieków, Grundfos SL (1.1-11 kW)dostarczany jest z wirnikami S-tube®. Wolny przelot przez pompy zmienia sie od 50mm do 100 mm w zależności od wielkości pompy.

Temperatura cieczy
0 .. 40 °C
H max
32 m
Maks. przepływ
83 l/s
p max
6 bar