UPSD

Grundfos UPSD to dwugłowicowy wariant trójbiegowych pomp obiegowych UPS, przeznaczony do cyrkulacji cieczy w instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych. Pompy UPSD są instalowane tam, gdzie wymagana jest praca w trybie pracy i czuwania, aby uzyskać dodatkową niezawodność.

Produkt może nie być sprzedawany w Twoim kraju