Zaštita od požara - poslovne zgrade

Zbog zaštite ljudi i imovine od požara u komercijalnim zgradama, Grundfos obezbeđuje sisteme protivpožarnih pumpi, protivpožarne pumpe za sprinkler sisteme i pumpe za gašenje požara koji se odlikuju visokim stepenom pouzdanosti.

Aplikacija za dimenzionisanje