Sakupljanje kišnice u domaćinstvima

Sakupljanje kišnice predstavlja prikupljanje vode sa površina kao što su rovovi ili popločana područja. Sa Grundfos pumpnim sistemima za prikupljanje kišnice dobićete efikasno i održivo rešenje.

Aplikacija za dimenzionisanje