Povišenje pritiska vode u domaćinstvima

Nizak ili promenljiv pritisak vode je veoma čest u kućama sa jednom ili dve porodice. Rezultat toga su tuševi sa niskim pritiskom i kapljanje na slavinama što značajno smanjuje udobnost vlasnika.

Aplikacija za dimenzionisanje