Hlađenje

Industrijske primene, kao što su mašinski procesi i sistemi grejanja, oslanjaju se na efikasan prenos toplote. Grundfos nudi efikasne, pouzdane pumpe i sisteme za širok spektar primena za hlađenje i za OEM rashladne jedinice.