Desalinacija

Procesi desalinizacije zahtevaju veliku količinu energije i hemijskih proizvoda, a Grundfos ima u ponudi pumpe za desalinizaciju i reverznu osmozu koje su visoko efikasne i otporne na koroziju da bi se izborile sa izazovima radnog okruženja.

Aplikacija za dimenzionisanje