Transport otpadne vode

Kada se prenos otpadnih voda vrši kontinuirano, potrebna su Vam pouzdana i optimizovana rešenja za pumpne stanice i mrežu. Bolje dizajniranje sistema, na primer korišćenjem CFD simulacija, bavi se hidrauličkim problemima unapred, smanjuje vreme zastoja i minimizira rizik.

Aplikacija za dimenzionisanje