Sistemi za doziranje

Kompletni sistemi za doziranje dostupni su za velike i male količine potrebne za flokulaciju, dezinfekcije i podešavanja pH. Grundfos asortiman dozing hemijskih sistema specijalno je dizajniran da omogući doziranje kao celokupno pakovanje, bez narušavanja nivoa kvaliteta i pouzdanosti koji karakteriše pojedinačne pumpe za doziranje.