Potapajući motori

Dizajnirani za pouzdanost, visoku efikasnost i da snize troškove životnog ciklusa, Grundfos potapajući motori odgovaraju najboljoj tački efikasnosti pumpe i savršeni su za sve primene potapajućih pumpi.