Horizontalne pumpe sa podeljenim kućištem

Horizontalne pumpe sa razdvojenim kućištem su in-line pumpe kod kojih je kućište pumpe aksijalno podeljeno na dva dela. Njihova karakteristika je visoka efikasnost i nizak nivo buke, kao i lakoća servisiranja. Pumpe su dizajnirane da rade u raznim primenama, uključujć́i javno vodosnabdevanje, daljinsko hlađenje i klimatizacione sisteme.

Dimenzioniši kategoriju