Potapajuće pumpe

Potapajuća pumpa znači da je sama pumpa uronjena u pumpanu tečnost. Obično se postavljaju iznad ili unutar rezervoara ili kontejnera. Potapajuće pumpe se koriste u industriji alatnih mašina, na primer, u alatnim mašinama za iskrenje, brušilicama, obradnim centrima i rashladnim jedinicama ili u drugim industrijskim primenama koje uključuju rezervoare ili kontejnere.

Dimenzioniši kategoriju