Sistemi za tretman voda

Efikasna obrada vode pomoću niza modularnih rešenja izgrađenih po tehnologiji zasnovanoj na ultrafiltracionoj membrani za stabilnu, pouzdanu i pristupačnu proizvodnju vode za piće.