Automatski uređaj za regulaciju vazduha

Oprema

P max.
16 bar