Automatski uređaj za regulaciju vazduha

Pribor

P max.
16 bar