Nosač uređaja

Mašinska papučica smanjuje vibracije koje silaze sa sistema na pod, dozvoljavajući da sistem bude podešen na visinu ± 20 mm.