ALPHA ČITAČ

ALPHA Reader je mobilni proizvod za hidrauličko balansiranje radijatora u kombinaciji sa ALPHA2 i pametnim telefonom putem Bluetooth-a sa Grundfos GO Balance aplikacijom. Dostupan za iOS i Android uređaje.