ALPHA SOLAR

ALPHA SOLAR je cirkulaciona pumpa namenjena za termalne solarne sisteme. Ima tri režima konstantne krive, a brzina se takođe može regulisati niskonaponskim PWM signalom iz solarnog regulatora.

Max. protok
3 m³/h
P max.
10 bar
Temperatura tečnosti
0 .. 110 °C
Visina max.
14 m