• Pumpe sa zaštitom

BM hp 60

Moduli za povišenje pritiska

Max. protok
75 m³/h
Temperatura tečnosti
0 .. 40 °C
Visina max.
59 m