• Višestepena pumpa sa kratkom spojnicom

CM, CME

Pogodan za:
 • Klimatizacija u komercijalnim zgradama
 • Grejanje - komercijalne zgrade
 • Recirkulacija tople vode za komercijalne svrhe
 • Povišenje pritiska - poslovne zgrade
 • Daljinsko hlađenje
 • Daljinsko grejanje
 • Recirkulacija tople vode u domaćinstvu
 • Bunare kao izvor vode u domaćinstvima
 • Grejanje domaćinstva
 • Povišenje pritiska vode u domaćinstvima
 • Hlađenje
 • Desalinacija
 • Luženje
 • Sistem farbanja
 • Filtracija
 • Operi i očisti
 • Regulacija temperature
 • Industrijski kotlovi
 • Grejanje
 • Snabdevanje vodom
 • Navodnjavanje
 • Pumpanje vode iz bunara
 • Površinska voda
 • Distribucija vode - postrojenja za vodu

CM/CME su pouzdane, tihe i kompaktne horizontalne end-suction pumpe. Njihov modularni dizajn omogućava nesvakidašnja rešenja. CM/CME pumpe su dostupne u dve vrste materijala - liveno gvožđe i nerđajući čelik

Max. protok
36.34 m³/h
P max.
16 bar
Temperatura tečnosti
-20 .. 120 °C
Visina max.
131.5 m