• Višestepena pumpa sa kratkom spojnicom

CM

Pogodan za:
 • Mikro sprej
 • Zaštita od mraza
 • Povišenje pritiska u pivot sistemima navodnjavanja
 • Navodnjavanje površinskim vodama i transfer
 • Klimatizacija u komercijalnim zgradama
 • Povišenje pritiska - poslovne zgrade
 • Povišenje pritiska vode u domaćinstvima
 • Daljinsko grejanje
 • Navodnjavanje
 • Desalinacija
 • Grejanje
 • Operi i očisti
 • Snabdevanje vodom
 • Distribucija vode - postrojenja za vodu

CM su pouzdane, tihe i kompaktne horizontalne end-suction pumpe. Njihov modularni dizajn omogućava nesvakidašnja rešenja. CM pumpe su dostupne u dve vrste materijala - liveno gvožđe i nerđajući čelik

Max. protok
31 m³/h
P max.
16 bar
Temperatura tečnosti
-20 .. 120 °C
Visina max.
132 m