Control MPC-E

Kontroler dizajniran za kontrolu i praćenje do šest Grundfos pumpi sa integrisanim frekventnim regulatorom