Kontrola MPC-EC

Regulator pumpe sa ugrađenim CUE kovertorima frekvencije dizajniranim za kontrolu i praćenje i do šest pumpi istovremeno.