• Inline višestepene pumpe

CR, CRE, CRI, CRIE, CRN, CRNE, CRT, CRTE

Pogodan za:
  • Pranje boca
  • Punjenje
  • Luženje
  • Zaštita od požara za industrijska rešenja
  • Snabdevanje vodom
  • Ponovna uptreba vode
  • Površinska voda

Vertikalna, višestepena centrifugalna pumpa sa usisnim i ispusnim otvorima na istom nivou.

Max. protok
242.4 m³/h
P max.
40 bar
Temperatura tečnosti
-40 .. 150 °C
Visina max.
481.9 m