• Inline višestepene pumpe

CR, CRE, CRI, CRIE, CRN, CRNE, CRT, CRTE

Pogodan za:
 • Mikro sprej
 • Zaštita od mraza
 • Povišenje pritiska u pivot sistemima navodnjavanja
 • Klimatizacija u komercijalnim zgradama
 • Zaštita od požara - poslovne zgrade
 • Grejanje - komercijalne zgrade
 • Povišenje pritiska - poslovne zgrade
 • Daljinsko hlađenje
 • Daljinsko grejanje
 • Tretman pijaće vode
 • Navodnjavanje
 • Hlađenje
 • Desalinacija
 • Grejanje
 • Mašinska obrada
 • Industrial process water treatment
 • Operi i očisti
 • Snabdevanje vodom
 • Otpadne vode
 • Solarni sisitemi
 • Površinska voda
 • Distribucija vode - postrojenja za vodu

Vertikalna, višestepena centrifugalna pumpa sa usisnim i ispusnim otvorima na istom nivou.

Max. protok
336 m³/h
P max.
40 bar
Temperatura tečnosti
-40 .. 150 °C
Visina max.
487 m