• Inline višestepene pumpe

CRT

Pogodan za:
 • Mikro sprej
 • Zaštita od mraza
 • Povišenje pritiska u pivot sistemima navodnjavanja
 • Klimatizacija u komercijalnim zgradama
 • Zaštita od požara - poslovne zgrade
 • Grejanje - komercijalne zgrade
 • Povišenje pritiska - poslovne zgrade
 • Daljinsko hlađenje
 • Daljinsko grejanje
 • Tretman pijaće vode
 • Navodnjavanje
 • Hlađenje
 • Desalinacija
 • Grejanje
 • Mašinska obrada
 • Industrial process water treatment
 • Operi i očisti
 • Snabdevanje vodom
 • Otpadne vode
 • Solarni sisitemi
 • Površinska voda
 • Distribucija vode - postrojenja za vodu

Vertikalna, višestepena centrifugalna pumpa sa usisnim i ispusnim otvorima na istom nivou. Materijali u kontaktu sa tečnošću su od titanijuma. Titanijum ima izuzetnu otpornost na širok spektar kiselina, baza, morsku vodu i industrijske hemikalije

Max. protok
23 m³/h
Temperatura tečnosti
-25 .. 120 °C
Visina max.
246 m