• Inline višestepene pumpe

CRTE

Pogodan za:
 • Klimatizacija u komercijalnim zgradama
 • Grejanje - komercijalne zgrade
 • Povišenje pritiska - poslovne zgrade
 • Daljinsko hlađenje
 • Daljinsko grejanje
 • Biogorivo
 • Pranje boca
 • CIP/SIP
 • Hlađenje
 • Desalinacija
 • Punjenje
 • Luženje
 • Mašinska obrada
 • Sistem farbanja
 • Filtracija
 • Operi i očisti
 • Regulacija temperature
 • Industrijski kotlovi
 • Zaštita od požara za industrijska rešenja
 • Grejanje
 • Snabdevanje vodom
 • Prečišćavanje vode
 • Otpadne vode
 • Ponovna uptreba vode
 • Tretman pijaće vode
 • Navodnjavanje
 • Solarni sisitemi
 • Površinska voda
 • Distribucija vode - postrojenja za vodu
 • Mikro sprej
 • Zaštita od mraza
 • Povišenje pritiska u pivot sistemima navodnjavanja

Vertikalna, višestepena centrifugalna pumpa sa integrisanim frekventnim regulatorom. Materijali u kontaktu sa tečnošću su od titanijuma koji ima izuzetnu otpornost na širok spektar kiselina, baza, morsku vodu i industrijske hemikalije.

Max. protok
26 m³/h
Visina max.
233 m