• Membranske pumpe

Digitalne pumpe za doziranje

Pogodan za:
 • Dezinfekcija komercijalne vode
 • Biogorivo
 • Pranje boca
 • CIP/SIP
 • Hlađenje
 • Desalinacija
 • Luženje
 • Sistem farbanja
 • Operi i očisti
 • Regulacija temperature
 • Industrijski kotlovi
 • Grejanje
 • Snabdevanje vodom
 • Prečišćavanje vode
 • Otpadne vode
 • Ponovna uptreba vode
 • Tretman pijaće vode
 • Prerada otpadnih voda
 • Hemigacija i fertigacija

Digitalne dozing pumpe za visoko precizno doziranje hemikalija, omogućavajući naprednu kontrolu procesa i integraciju sa sistemom kontrole.

Max. protok
940 l/h
P max.
16 bar
Temperatura tečnosti
-10 .. 50 °C
Visina max.
16 bar